Za krásami Šumavy

 Prameniště Křemelné
Naleznete ho v Pancířském hřbetu, kde se dozvíte, že je přírodní rezervací. Je to proto, aby byly ochráněny systémy pramenišť a rašelinišť kolem říčky Křemelná. A to včetně jejích rostlinných a živočišných společenstev. Spatříte tu četné druhy zvláště chráněných rostlin a živočichů. Například dřípatka horská a rosnatka okrouhlolistá. V nejvyšších polohách žije kriticky ohrožený tetřev hlušec.
velhartice šumava
Přírodní park Kochánov
Status přírodního parku získal v roce 1994. Jeho rozloha činí 81 kilometrů čtverečních a sousedí s CHKO Šumava. Vyskytují se zde vzácné rostliny a živočichové. Park je tvořený rozsáhlými smrkovými monokulturami. Na březích vodních toků jsou pozůstatky po těžbě zlata, tzv. sejpová pole.
Hrad Kašperk
Vypíná se vysoko v šumavských lesích ve výšce 886 m nad mořem. Jeho poloha mu vynesla titul nejvýše položeného královského hradu v Čechách. Zásluhu na jeho poloze má Karel IV., protože tehdejší království potřebovalo ochránit kašperskou Zlatou stezku, která byla bohatá na zlaté doly a rýžoviště.
Hrad stojí uprostřed lesů a díky jeho romantickému místu se objevil v nejednom filmu. Vzpomeňme na pohádku Anděl Páně.
Ale už v 17. století byl hrad, postupně se měnící ve zříceninu, přitahován lidskou fantazií. Strašidelné příběhy učinily z Kašperku jeden z nejstrašidelnějších hradů.
Ale i okolní příroda má co nabídnout. A jestli budete mít štěstí, spatříte na vlastní oči některého ze skřítků, hlídající zdejší zlato.
Hrad Velhartice
Tvoří ho zříceniny gotického paláce Rajského domu s protější věží Putnou. Části jsou propojeny mohutným kamenným mostem se 4 lomenými oblouky.
Na zahájení prohlídkového okruhu hrad, si z audiovizuálního pořadu dozvíte něco o historii a stavebním vývoji hradu. Poté si prohlédnete hradní cisternu, potravinové sklepy a vstoupíte do bývalých interiérů Rajského paláce.
Můžete zde navštívit i hradní pivovar, který byl otevřený v roce 2012.
stromy u chalupy
Vintířova stezka                  
Celá stezka měří 150 km a začíná v rakouském klášteře Niederalteich na Dunaji a vede přes místa, kde Vintíř, benediktínský mnich, narozený v 10. století, působil. Z Prášil do Dobré Vody prochází stezka neobydleným územím. Další část putování vede převážně po polních cestách až ke kostelu sv. Mořice. Dál se vydáte po cestě při řece Otavě, až do Horažďovic. Směrem k Chanovicům je krajina bohatá na rybníky. Potkávat budete kapličky, boží muka, památné stromy, studánky a mnoho dalšího zajímavého.
Jezerní slať
Zpevněná cesta k rašeliništi vede od parkoviště. Je zde vybudována poválková stezka. Na okraji vlastního rašeliniště stojí vyhlídková věž.
V roce 1933 byla vyhlášena rezervací, tehdy o velikosti 34 ha. Dnešní výměra je 208 ha. Průměrná hloubka rašeliny je 2,5 m. Žijí zde např. motýli, vážky, zmije obecná, tetřívek obecný, bramborníček hnědý aj.
Neváhejte a rozjeďte se za krásami naší vlasti. Šumava je malebná a opravdu má co nabídnout.