PODNIKÁNÍ


Když se řekne podnikání, většina lidí si představí člověka, který je pánem svého času. Tak to ale zdaleka není. S podnikáním je spojena časová náročnost, mnoho povinností a rizik a hlavně psychická náročnost.
symbol myšlenky.jpg

Co podnikání vlastně znamená?

Podnikání je soustavná (soustavná znamená prováděna nepřetržitě s výhledy do budoucna) činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní účet (na vlastní účet znamená, že si podnikatel hradí své výdaje ze svých příjmů) za účelem dosažení dlouhodobé ziskovosti. Předmětem podnikání může být výroba, služba, nebo obchod. Podnikatelem je fyzická osoba, která buď soukromě podniká podle živnostenského zákona, nebo je majitelem právnické osoby, která podniká. Podnik je společenství lidí, kteří se spojili k zabezpečování hmotných statků a různých činností pro jiné lidi k dosažení vlastního prospěchu (zisku).
 
Mezi znaky podnikání patří především právnísubjektivita a ekonomickásamostatnost (což znamená, že podniky uhrazují své náklady ze svých výnosů a dosahují hospodářského výsledku. Hospodářským výsledkem může být buď zisk- příjmy jsou vyšší než výdaje, nebo ztráta- výdaje jsou vyšší než příjmy).
graf dole na monitoru.jpg 

Podnikatelský záměr

Před začátkem podnikání (respektive před rozhodnutím podnikat) je nutné mít podnikatelský záměr.
Prvním krokem je zamyslet se nad tím, co vlastně budeme dělat a s čím budeme podnikat. Neméně důležitou součástí je průzkum trhu, kdy je naším úkolem zhodnotit, zda bude mít náš produkt/ služba dostatečnou poptávku a úspěšnost na trhu a zda není konkurence v podobném odvětví moc vysoká. Další nutností je vyčíslení potřebných finančních prostředků do začátku podnikání- zakladatelský rozpočet.
 
Myslím si, že podnikatelské riziko je jedním z hlavních důvodů, proč se většina lidí bojí podnikat.  Při podnikání se může stát, že odhadovaná poptávka není shodná se skutečností, že o naše produkty není dostatečný zájem, nebo že dosáhneme malého zisku.

4.2/5 - (5 votes)