Starosti a vrásky si nedělejte


S vyklízením bytu po rodiÄích si nemusíte dÄ›lat naprosto žádné starosti, když jste právÄ› narazili na tak skvÄ›lou spoleÄnost, jako je ta naÅ¡e, která se právÄ› takovými a jim podobnými Äinnostmi zabývá. StaÄí se na nás obrátit a než se nadÄ›jete, odvezeme naprosto vÅ¡e, co si budete přát. A pÅ™itom u toho vůbec nemusíte být, pokud právÄ› nemáte Äas. Vůbec není tÅ™eba, abyste si brali dovolenou. Tu pÅ™ece můžete strávit mnohem příjemnÄ›ji nÄ›kde na chatÄ› Äi chalupÄ›, nebo tÅ™eba v Chorvatsku a je zbyteÄné, aby vám pak chybÄ›l jeden jediný den!

Pracujeme „na klíÄ“

NaÅ¡e firma provede vyklízení pÅ™esnÄ› podle vaÅ¡eho zadání takzvanÄ› „na klíÄ“. StaÄí, když se na vÅ¡em pÅ™edem pÄ›knÄ› v klidu domluvíme a každý budeme dále pracovat na svém vlastním píseÄku. Vy ve svém zamÄ›stnání a my také – to znamená na odstraňování nepotÅ™ebných vÄ›cí z vaÅ¡eho bytu. SamozÅ™ejmÄ›, že vÄ›ci vám nevystÄ›hujeme pÅ™ed dům a nesložíme na hromádku, ale také je odvezeme. Služeb, které nabízíme je vÅ¡ak daleko více, než jen tato, o které teÄ vedeme Å™eÄ. Které to jsou, zjistíte na naÅ¡em webu.

sphy.cz