Jak zjistit jestli neuniká voda

Úniky vody mohou být pro majitele domů i firmy velkým problémem. Nejenže mohou způsobit škody na majetku, ale mohou také vést k vyšším účtům za vodu a potenciálnímu ohrožení zdraví. Naštěstí existují způsoby, jak úniky vody odhalit dříve, než způsobí značné škody.

Jednou z běžných metod detekce úniků vody je poslech zvuku tekoucí vody. To lze často nejsnáze provést v noci, kdy je v domě klid. Pokud slyšíte zvuk tekoucí vody, i když jsou všechny kohoutky a spotřebiče vypnuté, může to znamenat únik vody.

detekce úniku vody

Prvním způsobem, jak zjistit únik vody, je zkontrolovat vodoměr. Pokud vodoměr běží, i když se voda nepoužívá, může to být známkou úniku. Je důležité si uvědomit, že některé vodoměry mají malý indikátor úniku, který se otáčí, i když se voda nepoužívá. Pokud si nejste jisti, zda je váš vodoměr vybaven indikátorem úniku, vyplatí se informovat se u vaší vodárenské společnosti. Detekce úniku vody Kanalizace-Instalatéři.

Druhým způsobem, jak zjistit únik vody, je vizuální kontrola. Hledejte skvrny od vody na stěnách, stropech nebo podlahách, stejně jako stojící vodu nebo vlhká místa. Je také dobré zkontrolovat, zda se neobjevují neobvyklé výrůstky plísní nebo houby, které mohou být indikátorem úniku vody.

Třetím způsobem, jak odhalit únik vody, je kontrola účtu za vodu. Pokud si všimnete náhlého zvýšení spotřeby vody, může to být známkou úniku. Mějte na paměti, že účty za vodu se mohou lišit v závislosti na ročním období a dalších faktorech, takže je důležité porovnat aktuální účet s předchozími účty, abyste zjistili, zda došlo k výraznému zvýšení spotřeby.

vyhledejte pomoc instalatéra

Celkově lze říci, že odhalení úniku vody je důležitým krokem v prevenci škod ve vaší domácnosti nebo firmě. Pravidelnou kontrolou příznaků úniku vody a přijetím opatření v případě potřeby můžete ochránit svůj majetek a ušetřit peníze za nákladné opravy.

sphy.cz