Co obnáší pravidelná servisní kontrola klimatizace


Moderní chladicí zařízení, klimatizace a vzduchotechnika jsou velmi složité systémy, které vyžadují pravidelnou údržbu. S klimatizací je to jako s automobilem, bez servisu se neobejdete a kdo se domnívá, že si pořídí klimatizaci jako bezúdržbové zařízení, mýlí se. Všechny systémy na bázi stlačeného chladicího média jsou vybavené elektronikou a kompresorové okruhy, pracující pod vysokým tlakem, jsou dlouhodobě extrémně namáhány.

mřížka

Klimatizace je poruchové zařízení, jako každé jiné, vzhledem k její složitosti je pravděpodobnost výskytu poruchy poměrně značná. Z tohoto důvodu je nutné provádět preventivní opatření a včas zamezit většímu rozsahu poškození zařízení. Pravidelné servisní prohlídky klimatizace Olomouc se provádí jednou ročně a počítejte vždy s částkou zhruba 600 korun za každou venkovní nebo vnitřní klimatizační jednotku.  U prašného prostředí, např. v zemědělské a průmyslové výrobě, se servisní zásahy plánují v častějších intervalech.

Které pracovní úkony provádí servisní technik

Venkovní klimatizační jednotka

 • Čistí výparník a ventilátor.
 • Čistí vnitřní součásti venkovní jednotky.
 • Kontroluje těsnost chladicích okruhů.
 • Kontroluje výkon kompresoru.
 • Monitoruje množství chladicího média.
 • Dotahuje mechanické spoje v elektrických svorkovnicích.
 • Dotahuje mechanické spoje potrubí.

klima
 
Vnitřní klimatizační jednotka

 • Čistí (i pod tekoucí vodou) pachové a vzduchové filtry.
 • Čistí vnitřní části výparníku a klimatizační jednotky.
 • Čistí odpadní vaničku.
 • Čistí ventilátor.
 • Kontroluje funkci elektronického řídícího systému.
 • Dotahuje všechny šroubové spoje.

Některé firmy umožňují klientům na svých webových stránkách vyplnit objednávkový formulář pro pravidelnou servisní prohlídku.  Jakmile je prohlídka realizována, technik vystaví o své práci protokol a zároveň popíše technický stav zařízení a všechny zjištěné závady. Některé velké klimatizační okruhy se také musí revidovat z hlediska těsnosti chladicích systémů a zároveň je povinnost vést tzv. evidenční knihu pro každou klimatizační jednotku podle vyhlášky 279/2009.